สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ข่าวสาร

ส.ส.อ.ท. มอบทุนการศึกษา

ส.ส.อ.ท. มอบทุนการศึกษาให้กับคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เฉลิมฉลอง 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

สำนักเขตสวนหลวงส่งเจ้าหน้าที่มาตกแต่งที่ทำการ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 สำนักงานเขตสวนหลวงส่งเจ้าหน้าที่มาตกแต่งบริเวณที่ทำการ ส.ส.อ.ท.

นายก ส.ส.อ.ท. ได้รับเลือกให้เป็นสตรีไทยดีเด่น

ศ.กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง นายก ส.ส.อ.ท. ได้รับเลือกให้เป็นสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2563

ส.ส.อ.ท. บริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยโควิด 19 ผ่านคณะครุศาสตร์

ส.ส.อ.ท. บริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยโควิด 19 ผ่านคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

ส.ส.อ.ท. บริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยโควิด-19

ส.ส.อ.ท. บริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยโควิด-19 บริเวณชุมชนเขตสวนหลวง ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งสมาคม

วันคล้ายวันประสูติ

น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศ…
Read more

มอบตู้คัดกรองโควิด19 ให้ รพ.ชุมแพ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 นายกสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประ…
Read more

ส.ส.อ.ท. ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร

สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม

กิจกรรมพัฒนาชีวิตป้องกันภัยสำหรับผู้สูงวัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง นายกสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช จัดกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิการป้องกันอุบัติภัยสำหรับผู้สูงอายุ