สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ข่าวสาร

ส.ส.อ.ท. มอบทุน

เมื่อวัน ที่ 31 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร.ศรีเพ็ญ ศุภพิทยกุล น…
Read more

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน

6 พฤษภาคม เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่…
Read more

ทำบุญครบรอบ 76 ปี สมาคมฯ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2567 ที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยก…
Read more