สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ติดต่อสมาคม

สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

24 หมู่ 8 ซอยอ่อนนุช 28 สุขุมวิท 77 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรสาร : 02-2182562

อีเมล : ubib_p@hotmail.com

สมัครสมาชิก :  https://forms.gle/auB4YcsH2fyeLSYu8