สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สำนักเขตสวนหลวงส่งเจ้าหน้าที่มาตกแต่งที่ทำการ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 สำนักงานเขตสวนหลวงได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า และทำความสะอาดบริเวณที่ทำการ ส.ส.อ.ท.