สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ข่าวสาร

โครงการสัญจร

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่ง…
Read more

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานองค์อุปถัมภ์

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 คณะกรรมการอำนวยการและสมาชิกสม…
Read more

มอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศ…
Read more