สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ข่าวสาร

ถวายพระพร

คณะกรรมการอำนวยการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพ…
Read more

แสดงความยินดีกับ นายก ส.ส.อ.ท. ท่านใหม่

ศ.กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง นายก ส.ส.อ.ท. ปัจจุบัน…
Read more

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ส.ส.อ.ท. ประจำปี 2564 วันอาทิ…
Read more

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย