สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ปาฐกถาเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สมาคมสตรีอุดมศึกษาในพระอุปถ…
Read more

แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รศ.ดร.ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล น…
Read more

บันทึกเทปถวายพระพร

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการอำนวยการสมาคมสตรี…
Read more

ส.ส.อ.ท.สัญจร

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเท…
Read more