สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ผู้เขียน: admin

ปาฐกถาเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สมาคมสตรีอุดมศึกษาในพระอุปถ…
Read more

แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รศ.ดร.ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล น…
Read more

ถวายพระพร

คณะกรรมการอำนวยการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพ…
Read more

ส.ส.อ.ท. ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร

สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม

กิจกรรมพัฒนาชีวิตป้องกันภัยสำหรับผู้สูงวัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง นายกสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช จัดกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิการป้องกันอุบัติภัยสำหรับผู้สูงอายุ