สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ลงนามถวายพระพร

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2566 คณะกรรมการอำนวยการ ส.ส.อ.ท. และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร ณ ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์