สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

มอบตู้คัดกรองโควิด19 ให้ รพ.ชุมแพ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 นายกสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยฯ (ศ.กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง) พร้อมด้วยอุปนายกฝ่ายบริหาร (ดร.อัญชุลี สิมะเสถียร) ฝ่ายกิจกรรมพิเศษสมาคมฯ (คุณศศนัญ บรรจงโพธิ์กลาง) และบรรณารักษ์สมาคมฯ (นอ.หญิง ดร.อุษา โพนทอง) เดินทางไปมอบตู้คัดกรองโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น