สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ข่าวสาร

การแสดงคอนเสิร์ต ๑๐๐ ปี วันประสูติ

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผู้แทน ส.ส.อ.ท. ได้แก่ อ…
Read more

ส.ส.อ.ท. มอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ จุฬาล…
Read more

พลังสตรีสู่สังคมสร้างสรรค์ Ep6

โปรดติดตามชมรายการ ‘พลังสตรีสู่สังคมสร้างสรรค์’ Ep6 ‘กา…
Read more

กิจกรรม ‘นุ่งซิ่นชมวัง’

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ สสอท. ได้จัดโครงการ ‘นุ่งซิ่…
Read more

ลงนามถวายพระพร

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2566 คณะกรรมการอำนวยการ ส.ส.อ.ท. แ…
Read more